Shree Vishnu Stutee with Lyrics and Video. Shree Vishnu stutee consists of 16 names of Lord Vishnu.. Shuklambaradaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna vadanam Dhyaayeth Sarva vighno pashantaye Shaantaakaaram